torek, 05. april 2016

APRILSKA KNJIŽNA UGANKA


1.triada

Ela Peroci: MOJ DEŽNIK JE LAHKO BALON        

Obkroži pravilne odgovore:

1. Kako je bilo ime glavni junakinji?

a) Jelena             b) Jasna                   c) Jelka

2. Zakaj se je njen dežnik spremenil v balon?

a) Ker je zapihal veter in jo je odneslo.

b) Ker si je to močno želela, da bi lahko poiskala svojo novo žogo.

3. V kakšno deželo jo je odneslo?

a) v deželo dežnikov

b) v deželo lepih klobukov

c) v deželo pisanih žog

Ime in priimek, razred: ________________

2. triada

Wolfram Hanel: ROMEO LJUBI JULIJO

Obkroži pravilne odgovore:

a) Kje je Romeo srečal Julijo? ___________________________________________________

b) V čem sta se Romeo in Julija razlikovala?_______________________________________

c) Kako sta rešila ta problem? __________________________________________________

                                                          Ime in priimek, razred: _________________


3. triada

Janja Vidmar: NIMAŠ POJMA

Odgovori na vprašanja.
a) Zgodba ima dva dela. Koliko poglavij ima prvi in koliko drugi del?
_____________________________________________________________
b) V delu nastopajo trije prijatelji. Zapiši njihova imena.
_____________________________________________________________
c) Zaradi koga so se fantje skregali in na koncu zopet zbližali?

_____________________________________________________________

Ime in priimek, razred: ________________________