torek, 23. december 2014

V PRIČAKOVANJU PRAZNIKOV
Dan samostojnosti in enotnosti  je državni praznik.
Ta dan obeležuje razglasitev izidov plebiscita 26. decembra 1990 (plebiscit je potekal 23. decembra 1990), 
na katerem je od 93,2 odstotkov udeleženih volivcev na vprašanje »Ali naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država?« okoli 95 odstotkov odgovorilo pritrdilno (tj. 88,5 odstotka vseh volivcev), s čimer se je začela osamosvojitev Slovenije.

Najprej se je praznik imenoval le dan samostojnosti, a so ga leta 2005 dopolnili z  ... in enotnosti, saj naj bi ta dan namreč Slovenci pokazali največjo mero enotnosti v svoji zgodovini.