UČBENIŠKI SKLAD


Vsako leto si lahko učenci, s predhodnim soglasjem staršev, izposodijo učbeniški komplet. 

Strošek za izgubljene ali uničene učbenike učenci plačajo v dogovoru s skrbnico učbeniškega sklada 
ter v skladu s Pravilnikom o učbeniškem skladu.
Seznami šolskih potrebščin in naročilnic učbenikih kompletov za posamezni razred za šol. leto 2016/2017