torek, 04. oktober 2016

OKTOBER - MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNICMednarodno združenje šolskih knjižničarjev (IASL-International Association of School Librarianship) tudi letos vabi k praznovanju in promociji šolskih knjižnic.

V slovenskem prostoru  - Sloveniji in zamejstvu - bo projekt izpeljala Sekcija za šolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije. 

"Learn to Decode Your World" 


Letošnje geslo se glasi “Naučite se razvozlati svoj svet”  in opozarja na pomen šolskih knjižnic. 

Šolske knjižnice so nujno potrebne pri razvoju učnih spretnosti in pri razvoju kritičnega mišljenja. Šolski knjižničarji sodelujejo pri poučevanju, razvijanju učnih strategij, razvijanju različnih vrst pismenosti, razvijanju kritičnega mišljenja in ostalih kompetenc, ki so potrebne za delovanje v današnji družbi. 

Praznovanje mednarodnega meseca šolskih knjižnic pa opozarja na široko paleto dejavnosti, 

s katerimi knjižnice učence in starše opremljajo za življenje.