četrtek, 18. junij 2015

Učbeniki za šolsko leto 2015/2016

UČENCI, KI SI ŠE NISTE IZPOSODILI UČBENIKOV

ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016,

LAHKO TO STORITE V TOREK, SREDO ali ČETRTEK

PO POUKU (do 14.00).Seznami šolskih potrebščin in naročilnic 

učbenikih kompletov za posamezni razred:


 1. razred                               PŠ Svibno

 2. razred                               PŠ Svibno

 3. razred                               PŠ Svibno

 4. razred                               PŠ Svibno